Зафиров: ЦСКА да не търсят под вола теле, сами са си виновни