Либерализацията на енергийния пазар: Има ли рискове за потребителите