Божинов: Нека хората знаят, че съм добър човек и имам голямо сърце