Срещата на един скептик с COVID-19: Как болестта променя възгледите?