Проф. Христова: Решението на КС ще окаже негативно влияние на Петков