28 оферти за щадящи тестове за ученици постъпиха в здравното министерство