Започва свободен обмен на стоки между ЕС и Нова Зеландия