При проверка на сертификат: Нарушават ли се правата за личните данни?