НЕПОДОЗИРАНА ЖЕСТОКОСТ: Фрапиращи записи от социален дом за възрастни хора в Пловдив