В Пловдив комитет "Родолюбие" с възстановка на посрещането на цар Фердинанд