Националното сдружение на общините ще проведе Общо събрание