Българската компания, в която се инвестират милиони