Ще остане ли болницата във Видин без отделение по неврология?