Проф. Мурджева: Последните данни категорично показват, че сме в трета вълна на епидемията