11 антигенни теста могат да се прилагат в училище за диагностициране на COVID-19