9900 са свободните места в детските градини в София