Разчистен е пътят за приемането на Хърватия в еврозоната