Най-бедните пенсионери ще получат по 100 лв. добавка за Великден