Величков: Летвата е вдигната на определено ниво и не трябва да бъде сваляна