ДОБРО ДЕЛО: Ученици върнаха изгубена чанта с огромна сума пари