Въвеждат пропускателни пунктове в един от кварталите в Пещера