„Пресечна точка”: За COVID-19, предстоящите избори и премахването на препоръките за пол на детски иг