България може да увеличи транзитните доставки на газ от Азербайджан