Спор за милиони между църквата и земеделското министерство