Ресорната комисия отхвърли актуализацията на бюджета