Красимир Горсов: За мен беше чест, че познавах Петър Христов