Увеличават броя на новоприетите студенти в някои специалности