Продължава гасенето на пожара в бившата база за вторични суровини в Пазарджик