Германия дава на 18-годишните ваучери по 200 евро за културни събития