ПРЕДИ ЛЕТНИЯ СЕЗОН: Нови разпоредби за обществения ред в Бургас