Очаква се засилен трафик в последния от серията почивни дни