ИГЛИ В ЯГОДИТЕ: Австралия настръхна от подобни случаи