Българският спорт се обедини и изпрати молба до правителството