„БЪРЗА” АДМИНИСТРАЦИЯ: Какво е с години да чакаш отговор на молба за лечение?