Влизаме във Великобритания и Шотландия само с отрицателен COVID тест