Родители не пускат децата си в клас заради тормоз от техен съученик