Серия от нападения помрачи празника в Англия и Германия