Каква е причината за обгазяването със серен диоксид в Димитровград