Магистрати сезираха евроинституции за закриването на специализираните съд и прокуратура