Зрелищни кадри на хиляди костенурки заснеха край Големия бариерен риф