СЛЕД СРЕДНОЩНАТА ГОНКА: Говорят потърпевшите, чиито коли бяха изпочупени