Учен: Ако премахнем цигарите, ще видим как рискът намалява