Достатъчни ли ще са компенсациите за бизнеса заради скъпия ток