Изграждат центрове от защитен тип за пациентите от дома за хора с деменция