Почти 2 млн. души са жертвите на COVID-19 по света