Д-р Цветелина Цветанова: Има пандемия от затлъстяване, която е фактор за отключване на диабет