Мечка събаря огради и нахлува в домове в село Пушево