Норбит от 20.00 ч. и Жив дявол от 22.00 ч. на 13 юли, събота по DIEMA