Почти всяка втора жена у нас ражда със секцио: Защо оперативната намеса е все по-предпочитана?