Дяков: Трябва да покажем характер и да спечелим „Кирин къп“